Rahandus

Diskretsioonikulud

Omaalgatuslik kulu on kulu või kapitalikulu, mida saab lühikese aja jooksul piirata või isegi kõrvaldada, ilma et see avaldaks kohe mõju ettevõtte lühiajalisele kasumlikkusele. Juhtkond võib vähendada oma äranägemisel tekkivaid kulusid, kui esineb rahavoogude raskusi või kui ta soovib finantsaruannetes kajastada lühiajalist kasumit. Pikaajaline diskretsioonikulude vähendamise periood vähendab aga järk-järgult ettevõtte tootetorustiku kvaliteeti, vähendab klientide teadlikkust, suurendab masinate seisakuid ning võib samuti vähendada toodete kvaliteeti ja suurendada töötajate voolavust. Seega on kaalutluskulud tegelikult ainult lühiajaliselt, mitte pikas perspektiivis. Diskretsioonikulud on näiteks:

  • Reklaam

  • Hoonete hooldus

  • Kaastööd

  • Töötajate koolitus

  • Seadmete hooldus

  • Kvaliteedi kontroll

  • Teadus-ja arendustegevus

Sarnased tingimused

Omaalgatuslikku kulu nimetatakse ka hallatud kuluks või omaalgatuslikuks kuluks.