Rahandus

Välise rikke kulud

Välised rikkekulud on kulud, mis tekivad toote rikete tõttu pärast nende müümist klientidele. Need kulud hõlmavad järgmist:

  • Juriidilised tasud, mis on seotud klientide kohtuasjadega

  • Tulevase müügi kaotus rahulolematutelt klientidelt

  • Toote tagasivõtmine

  • Toote tagastamise kulud

  • Garantiikulud

Välised rikkekulud klassifitseeritakse kvaliteedikuludeks.