Rahandus

Sularaha ekvivalent

Raha ekvivalent on väga likviidne investeering, mille tähtaeg on kuni kolm kuud. Sellel peaks olema minimaalne väärtuse muutumise oht. Sularaha ekvivalentide näited on:

  • Pankurite aktsepteerimine

  • Tagatissertifikaadid

  • Äripaber

  • Turukõlblikud väärtpaberid

  • Rahaturufondid

  • Lühiajalised valitsuse võlakirjad

  • riigivõlakirjad

Sularaha ekvivalendiks klassifitseerimiseks peab ese olema piiramatu, nii et see oleks kohe kasutatav.

Sularaha ja raha ekvivalentide real näidatakse bilansis kõigepealt, kuna real näidatakse nende likviidsuse järjekord ja need varad on kõigist varadest kõige likviidsemad. Ettevõtted investeerivad rohkem raha ekvivalentidesse, kui prognoosivad lühiajalist sularahavajadust, nii et nende investeeringuid saab hõlpsasti rahaks konverteerida.