Rahandus

Tegevussegment

Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kohaselt on tegevussegment üksuse osa, mis on kasumikeskus, millel on kättesaadav diskreetne finantsteave ja mille tulemusi vaatab majandusüksuse juhtimisotsuste tegija regulaarselt läbi tulemuslikkuse hindamiseks ja ressursside jaotamiseks. Tegutseval segmendil on tavaliselt segmendi juht, kes on segmendi tulemuste eest aruandekohustuslasest peamise otsustaja ees.

Ettevõtte peakontorit ei loeta tegevussegmendiks, samuti ei loeta ettevõtte töösuhtejärgsete hüvitiste plaane.