Rahandus

Eelarvestatud bilanss

Eelarvestatud bilansi määratlus

Eelarvestatud bilanss sisaldab kõiki tavalises bilansis leiduvaid ridu, välja arvatud see, et see on prognoos selle kohta, kuidas bilanss tulevaste eelarveperioodide ajal välja näeb. See on koostatud mitmest toetavast arvutusest, mille täpsus võib varieeruda sõltuvalt eelarvemudeli sisendite realistlikkusest. Eelarveline bilanss on äärmiselt kasulik, et kontrollida, kas ettevõtte prognoositav finantsseisund on mõistlik. Samuti paljastatakse stsenaariumid, mis ei ole rahaliselt toetatavad (näiteks nõuavad suured võlad), mida juhtkond saab aluseks oleva mudeli muutmisega parandada.

Eelarvestatud bilanss tuleks koostada iga eelarvemudeliga hõlmatud perioodi kohta, mitte ainult lõppeva perioodi kohta, et eelarve analüütik saaks kindlaks teha, kas hinnanguliselt tekkivad rahavood on piisavad, et tagada kogu ettevõtte jaoks piisav rahastamine eelarveperioodil.

Eelarvestatud bilansi näide

Järgnev on eelarvestatud bilansi näide:

Väga suur korporatsioon

Eelarve bilanss

Alates aastast 31. detsember 20XX