Rahandus

Kõne funktsioon

Helistamisfunktsioon on võlakirjalepingu funktsioon, mis võimaldab emitendil teatud tulevaste ajavahemike jooksul võlakirju kindla hinnaga tagasi osta. Emitent kasutab intressiriski maandamiseks ostufunktsiooni; võlakirju saab tagasi osta ja asendada madalama intressimääraga võlakirjadega, kui intressimäärad langevad.

See funktsioon võib piirata rahasummat, mida võlakirjaomanik saaks võlakirja hoidmisega muidu teenida, nii et investorid nõuavad kõnefunktsiooni olemasolul kõrgemat efektiivset intressimäära.