Rahandus

Varude käibe valem

Varude käibe valem mõõdab varude kasutamise kiirust mõõteperioodil. Seda saab kasutada selleks, et näha, kas ettevõttel on oma müügiga võrreldes liiga palju varude investeeringuid, mis võib viidata kas ootamatult madalale müügile või kehvale varude planeerimisele. Varude käibe suurust võivad mõjutada järgmised probleemid:

  • Hooajaline ehitus. Inventari võib koostada enne hooajalist müügihooaega.

  • Vananemine. Osa inventari osadest võib olla aegunud ja seda ei saa seetõttu müüa.

  • Kulude arvestus. Kasutatud varude arvestusmeetod koos varude eest makstud hindade muutustega võib kaasa tuua olulise varieeritud aruandekoguse kõikumise.

  • Kasutatud voolumeetod. Tõmbesüsteem, mis toodab ainult nõudmisel, nõuab palju vähem varusid kui "tõukesüsteem", mis toodab hinnangulise nõudluse põhjal.

  • Ostupraktikad. Ostujuht võib hulgimüügi allahindluste saamiseks toetada hulgimüüki. See võib oluliselt suurendada investeeringuid varudesse.

Kui varude käive on madal, tähendab see seda, et ettevõttel võib olla puudulik ostusüsteem, mis ostis liiga palju kaupu, või et varusid suurendati müügi ootuses, mida ei toimunud. Mõlemal juhul on varude vananemise oht suur, sel juhul vananeb see ja sellel on väike jääkväärtus.

Kui varude käive on kõrge, tähendab see, et ostufunktsioon on tihedalt hallatud. See võib aga tähendada ka seda, et ettevõttel ei ole tavapärase varude taseme säilitamiseks sularahavarusid ja seega on see ka tulevane müük ära pööranud. Viimane stsenaarium on kõige tõenäolisem siis, kui võlasumma on ebatavaliselt kõrge ja sularahareserve on vähe.

Varude käibe valem

Varude käibe arvutamiseks jagage lõppvarude arv aasta müügikuludeks. Kui lõppvarude arv ei ole tüüpiline arv, siis kasutage selle asemel keskmist näitajat, näiteks algus- ja lõppvarude saldode keskmist. Valem on:

Müüdud kaupade aastane maksumus · Lao = varude käive

Varude käibeperiood

Varude käibe arvutamise tulemuse saate jagada ka 365 päevaks, et jõuda käsikäes olevate varude päevadeni, mis võib olla arusaadavam näitaja. Seega saab käibe määraks 4,0 varude 91 päeva. Seda nimetatakse varude käibeperioodiks.

Varude käibe täpsustamine

Täpsem mõõtmine on otsese tööjõu ja üldkulude väljajätmine valemi lugejaga müüdud kaupade aastakuludest, keskendudes seeläbi tähelepanu ainult materjalide maksumusele.

Varude käibe näitajat saab moonutada mitmel viisil. Näiteks:

  • Kulude kogumid. Kulude kogumi sisu, millest üldkulud varudele jaotatakse, võib muuta. Näiteks on nüüd jaotatud mõned kirjed, mis tekkimise hetkel arvele võeti.

  • Üldkulude jaotamine. Varude üldkulude jaotamise meetod võib muutuda, näiteks otseste töötundide kasutamisest eraldamise aluseks kasutatud masinatundide kasutamisele.

  • Standardkulud. Kui kasutatakse standardset kuluarvestust, võivad varude objektile rakendatavad standardkulud erineda selle tegelikust maksumusest.

Varude käibe näide

Hegemoonia mänguasjaettevõte vaatab üle oma varude tasemed. Sellega seotud teave on eelmisel aastal müüdud kaupade maksumus 8 150 000 dollarit ja lõppvaru 1 630 000 dollarit. Varude kogukäive arvutatakse järgmiselt:

8 150 000 dollarit müüdud kaupade maksumus

-------------------------------------------- = 5 pööret aastas

1 630 000 dollari suurune laoseis

Seejärel jagatakse viie pöörde näitaja 365 päevaks, et jõuda käsikäes 73 päeva varudeni.

Sarnased tingimused

Varude käibe valemit tuntakse ka kui varude käibe suhet ja varude käibe suhet.