Rahandus

Varude kiirus

Varude kiirus on ajavahemik tooraine saamisest kuni saadud valmistoodete müügini. Seega on see periood, mille jooksul ettevõttel on varud. Ettevõtte huvides on hoida varude kiirus võimalikult kõrge järgmistel põhjustel:

  • Rahakulu. Kui ettevõttel on varud, on see märkimisväärne sularaha investeering. Kui intressimäärad on kõrged, tähendab see, et ettevõte loobub selle sularaha kasutamisest millelegi, mis oleks toonud märkimisväärset tootlust. Seega suurendab varude rahalise investeeringu vähendamine ettevõtte tulu.

  • Hoidmiskulud. Inventuuri pidamine on kallis. Selleks on vaja ladu, laotöötajaid, riiuleid, tõstukeid, kindlustust, tuletõrjesüsteeme, turvakorda, jälgimissüsteeme ja palju muud. Varude vähendatud kogus võrdub seega väiksemate hoidmiskuludega.

  • Vananemine. Tööstusharudes, kus tooted kiiresti vananevad, tuleb varud kiiresti maha müüa, et vähendada varude väärtuse järsu languse ohtu. See probleem võib valmistoodangu loomiseks kasutatavate osade jaoks vähem muret valmistada, kuna need osad võivad olla mõeldud kaasaegsema toote ehitamiseks.

Varude kiiruse mõõtmiseks jagage müüdud kaupade maksumus mõõteperioodi keskmise varuga. Kuid see mõõdik kehtib ainult laoseisu kohta üldiselt, mitte konkreetsemate varude üksuste kohta. Mõõtmise kohta suurema ülevaate saamiseks jälgige konkreetsete esemete, eriti vananemisele kõige paremini sobivate esemete varude kiirust.

Liiga palju on võimalik keskenduda suurele varude kiiruse tasemele. Kui ettevõttel on vähe varusid käes, võib ta avastada, et see ei suuda täita ootamatut klientide nõudlust, ja seetõttu tuleb sellest müügist loobuda. Seega võib osutuda vajalikuks säilitada teatav minimaalne investeering varudesse, mis paneb varude kiirusele ülemise piiri.

Sarnased tingimused

Varude kiirust nimetatakse ka varude käibeks.