Rahandus

Edasilükatud hüvitiste arvestus

Edasilükatud hüvitiste arvestus

Kui edasilükatud hüvitise kokkulepe põhineb töötaja tulemuslikkusel teatud ajaperioodil, koguneb edasilükatud hüvitise maksumus sellel täitmisperioodil.

Kui edasilükatud hüvitis põhineb nii praegusel kui ka tulevasel teenusel, koguneb kulu ainult praeguse teenusega seotud hüvitise selle osa eest. Edasilükatud hüvitise saamise õiguse täieliku kuupäeva seisuga oleks tööandja pidanud koguma tulevikus eeldatavalt makstavate hüvitiste nüüdisväärtuse. Sõltuvalt kokkuleppe tingimustest võib osutuda vajalikuks kajastada tekkepõhisus töötaja eeldatava eluea põhjal, mida toetavad suremustabelid, või annuiteedilepingu hinnangulise maksumuse põhjal.

Edasilükatud hüvitiste arvestuse näide

Armadillo Industries loob oma tegevjuhile edasilükatud hüvitiste lepingu, mille alusel saab ta lepingus sätestatud hüvitiste saamise õiguse pärast viie aasta möödumist. Lepingu tingimused näitavad, et tegevdirektor osutab edasilükatud hüvitise teenimiseks teenuseid viieks aastaks, mistõttu Armadillo kogub lepingu maksumust vahepealse viie aasta jooksul.