Rahandus

Jääkhuvi

Jääkintress on raha kasutamise tasu, mis kehtib ainult krediitkaardi omanikele, kes kannavad saldosid kuust kuusse. Tasu arvutatakse perioodi eest alates krediitkaardi väljavõtte väljastamisest kuni kaardi omaniku väljavõtte tasumiseni. Kaardi omaniku seisukohast on selle arvutuse kõige ootamatum mõju see, et järgmiselt kaardi väljavõttelt võetakse intressi. Seega, kui jooksval perioodil makstakse vähem kui kogu jääk, ilmub ka järgmisel kuul täiendav intressitasu. Kaardikasutaja saab seda lisatasu vältida ainult siis, kui helistab kaardiettevõttele ja küsib kogu väljamakse summat, mis sisaldab jääkintressi summat.

Kaardiomanikult, kes tasub õigeaegselt kogu kaardi väljavõtte, ei nõuta jääkintressi.

Sarnased tingimused

Jääkhuvi on tuntud ka kui lõpphuvi.