Rahandus

Kasumi-mahu graafik

Kasumi-mahu graafik on ettevõtte müügi ja kasumi vahelise seose graafiline esitus. Kontseptsioon on eriti kasulik organisatsiooni tasuvuse piiri määramiseks, kus müügitase teenib täpselt nullkasumit. Näiteks on ettevõttel 5000 dollarit püsikulusid ja teenitakse 20 dollarit kasumiühiku kohta; tasuvuse saavutamiseks oleks vaja müüa 250 ühikut (arvutatuna 5000 dollari püsikuludena jagatuna 20 dollari suuruse kasumiga ühiku kohta).

Tasuvusandmed on ettevõtte kulude ja marginaali taseme kohandamiseks kriitilise tähtsusega, et suurendada kasumi teenimise tõenäosust. Kasumi ja mahu graafikut saab kasutada ka teatud müügitaseme põhjal tõenäoliselt teenitava kasumi hindamiseks.

Ettevõtte juhid peaksid eriti hästi tundma (majandus) üksuse kasumi ja mahu graafikut, kui ettevõttel on kõrge püsikulude tase. Põhjus on see, et ettevõte peab saavutama suure müügimahu ainult selleks, et püsikulude katmiseks piisavalt raha teenida. Kui müük langeb alla selle tasuvuse taseme, võib kõrge püsikuludega ettevõte kaotada märkimisväärse summa raha.