Rahandus

Veebitöötlus

Veebitöötlus on tehingute pidev sisestamine arvutisüsteemi reaalajas. Selle süsteemi vastand on paketttöötlus, kus tehingutel lastakse kuhjata virn dokumente ja sisestatakse arvutisüsteemi partiina.

Veebitöötlus on peamine tegur arvutiaruannete kasutatavuse parandamisel, kuna teave nende kohta on ajakohasem. Näiteks saavad laotöötajad veebipõhise töötlemise abil skannida laos olevatele esemetele lisatud vöötkoode, dokumenteerides seeläbi nende esemete liikumist laost ühest kohast teise. Inventari otsiv isik võib seejärel loendi praeguse asukoha määramiseks sellele teabele tugineda. Vanemas paketttöötlussüsteemis võidakse neid varude ülekandetehinguid arvutisüsteemi laadida alles järgmisel päeval - seni on süsteemi salvestatud varude asukoha teave ebatäpne.

Tööjõu kasutamise seisukohast võib pakkide töötlemine olla tõhusam kui veebitöötlus, kuna töötajad saavad lühikese aja jooksul künnata läbi suure hulga tehinguid. Kuid selle reaalajas teabe täpsuse vähenemine selles keskkonnas muudab partiitöötluse siiski väiksemaks alternatiiviks veebitöötlusele.