Rahandus

Nõuetekohane professionaalne hooldus

Nõuetekohase professionaalse hoolsuse korral rakendatakse auditeid vastavalt kutsele kehtestatud standarditele. Audiitor on kohustatud töövõtukirja tingimuste kohaselt olema kohase professionaalse hoolega; kohustus on olemas isegi siis, kui seda ei ole töövõtukirjas konkreetselt öeldud.

Tõendamine, et audiitor on rakendanud nõuetekohast professionaalset hoolt, kujutab endast täielikku kaitset hageja esitatud süüdistuse eest. See tõend moodustab suurema osa tööst kohtuasjade eest kaitsmisel. Audiitori kahjuks võib juhtumi tõendamine osutuda keeruliseks, kui järgnevad sündmused osutuvad halvemaks, kui audiitor oleks osanud oodata. Sel juhul peab kaitsja tegelema ka küsimusega, kas audiitor oleks pidanud nägema tulevast sündmust.