Rahandus

Tasakaalus tulemuskaart

Tasakaalustatud tulemuskaart on mõõtesüsteem, mida saab kasutada ettevõtte finants-, kliendi-, sisemiste äriprotsesside ning õppimise ja kasvu segmentide tulemuslikkuse jälgimiseks ja parandamiseks. Selle süsteemi aluseks on eeldus, et ettevõte peab oma üldise tulemuslikkuse parandamiseks kõigis neljas segmendis hästi hakkama saama. Samuti peaks juhtmeeskonna strateegia ja taktika olema vastavuses tasakaalustatud tulemuskaardil jälgitava teabega. Mõiste erineb traditsioonilisematest mõõtesüsteemidest selle poolest, et see hõlmab mitmesuguseid mitterahalisi mõõtmisi.