Rahandus

Käibekapitali määratlus

Käibekapital on (majandus) üksuse käibevara summa, millest lahutatakse tema lühiajalised kohustused. Tulemust peetakse organisatsiooni lühiajalise likviidsuse põhinäitajaks. Tugevalt positiivne käibekapitali saldo näitab tugevat rahalist tugevust, samas kui negatiivset käibekapitali peetakse läheneva pankroti näitajaks. Ettevõtte tegevuse efektiivsus, krediidipoliitika ja maksepoliitika mõjutavad tugevalt ettevõtte käibekapitali.

Käibevara ja lühiajaliste kohustuste suhet 2: 1 peetakse tervislikuks, ehkki suhe võib tööstusharude lõikes erineda. Suhet võib vaadata ka trendijoonel, eesmärgiga märgata langusi või äkilisi langusi, mis võivad viidata likviidsusprobleemidele.

Käibekapitali arvutamise näitena on ettevõttel 100 000 dollarit võlgnevusi, 40 000 dollarit varusid ja 35 000 dollarit võlgnetavaid võlgnevusi. Selle käibekapital on:

140 000 dollarit käibevara - 35 000 dollarit lühiajalisi kohustusi = 105 000 dollarit käibekapital