Rahandus

Kuidas teatada veaparandusest

Veaparandus on vea parandamine varem välja antud finantsaruannetes. See võib olla viga finantsaruannete kajastamises, mõõtmises, esitamises või avalikustamises, mis on põhjustatud matemaatilistest vigadest, vigadest raamatupidamisstandardite rakendamisel või finantsaruannete koostamise ajal eksisteerinud faktide üle vaatamisest. See ei ole raamatupidamise muudatus. Vigade parandamise korral peaks raamatupidaja eelneva perioodi finantsaruanded korrigeerima. Ümbersõnastamine nõuab järgmisi toiminguid.

  • Kajastada vea kumulatiivset mõju perioodidele, mis eelnevad varade ja kohustuste bilansilises maksumuses kajastatud perioodidele esimese esitatud perioodi alguses; ja

  • Teha selle perioodi jaotamata kasumi algsaldo tasaarvestus; ja

  • Korrigeerige iga esitatud eelneva perioodi finantsaruandeid, et kajastada veaparandust.

Kui finantsaruanded esitatakse ainult ühe perioodi kohta, kajastage korrigeerimist jaotamata kasumi algsaldos.