Rahandus

Kogunenud üüri laekumine

Kogunenud üüri laekumine on üürisumma, mille üürileandja on teeninud, kuid mille eest üürniku tasumine on endiselt tasumata. Seda peetakse käibevaraks, kuna üür tuleb tavaliselt tasuda järgmise aasta jooksul. Üürileandja võiks selle nõude tasaarvestada ebatõenäoliselt laekuvate arvete kattega, kui on tõenäosus, et üürnik üüri ei maksa.