Rahandus

Ettevõtte juhtimine

Ettevõtte juhtimine on reeglite ja kontrollide süsteem, mida direktorite nõukogu kasutab ettevõtte järelevalve teostamiseks. Ettevõtte juhtimise aktsepteeritav tase hõlmab läbipaistvust teabe väljastamisel väljastpoolt, tagades, et organisatsiooni tungib tugev eetilise käitumise tunne, ja dispersioonide tuvastamiseks tugeva kontrollisüsteemi kasutamist. Nõuetekohane juhtimistase saavutatakse investorite, äripartnerite, reguleerivate asutuste, laenuandjate ja kogukonna huvide tasakaalustamise kaudu.