Rahandus

Rahaartikkel

Rahaline kirje on vara või kohustus, mis annab õiguse saada või tarnida kas fikseeritud või kindlaksmääratav arv valuutaühikuid. Rahaartiklid on aja jooksul jätkuvalt konverteeritavad samaks valuutaks. Rahaliste kirjete näited on järgmised:

  • Sularaha

  • Turukõlblikud väärtpaberid

  • Võlad ostjate ees

  • Võlgnevused

  • Tasumisele kuuluvad käibemaksud

  • Maksmisele kuuluvad märkmed

Kui rahalisi varasid hoitakse, kipub nende ostujõud langema, kuna inflatsioon vähendab nende väärtust. Ja vastupidi, kui rahalisi kohustusi hoitakse, suureneb nende ostujõud, sest neid saab tasuda vahenditega, mille väärtus on inflatsiooni mõjul vähenenud.

Mitterahalised esemed kipuvad olema vahetatavad erinevates rahasummades, lähtudes pakkumise ja nõudluse muutustest ning vananemisest. Näiteks on rahaline kirje, näiteks hoiusesertifikaat, konverteeritav 1000 dollariks, samal ajal kui sõiduki väärtus vananedes tõenäoliselt aja jooksul väheneb.