Rahandus

Sissetuleku ja kasumi vahe

Mõistetel sissetulek ja kasum on sisuliselt sama tähendus. Mõlemad viitavad jääkkasumi summale, mille ettevõte teenib pärast kõigi tulude ja kulude kajastamist. Siiski on mõningaid olukordi, kus kahe mõiste tähendused võivad erineda. Enamasti juhtub see siis, kui (majandus) üksus teenib oma raha sissevoolu oma investeeringute intressi laekumisest. Selles olukorras peetakse intressi majandusüksuse tuludeks, nii et intressitulu peetakse pigem ülemise rea (tulu) kui alumise rea (kasumi) kirjeks.