Rahandus

Turuväärtus

Turuväärtus on hind, millega saab toodet või teenust müüa konkurentsivõimelisel ja avatud turul. Kontseptsioon on aluseks mitmele raamatupidamisanalüüsile, et teha kindlaks, kas vara bilansiline väärtus tuleks alla kirjutada. Turuväärtust saab kõige hõlpsamalt määrata siis, kui on palju ostjaid ja müüjaid, kes tegelevad pidevalt sarnaste toodete ostu ja müügiga.

Turuväärtust on raskem kindlaks teha, kui eelnevaid tegureid pole. Kui jah, võib turuväärtuse mõistliku ligikaudse tulemuse koostamiseks kasutada hindajat.

Mõiste viitab ka avalik-õigusliku üksuse turukapitalisatsioonile, mis on tema käibel olevate aktsiate arv korrutatud jooksva hinnaga, millega aktsiad kaubeldakse.