Rahandus

Ujuv kapital

Ujuv kapital on summa, mida ettevõtja vajab oma otseste operatiivvajaduste tasumiseks. Üldiselt on ujuvkapital käibekapital, mis keskendub ettevõtte käibevarale, millest lahutatakse tema lühiajalised kohustused. Täpsemalt öeldes on ujuvkapital netosumma, mis on vajalik ettevõtte investeeringute tasumiseks nõuetesse, ettemakstud kuludesse ja varudesse.

Ujuv kapital on tuntud ka kui ringlev kapital.