Rahandus

Lühendatud finantsaruanded

Lühendatud finantsaruanded on finantsaruannete väga agregeeritud versioon, kus enamik ridu on kokku võetud vaid mõneks reaks. Seda lähenemist kasutatakse teabe esitamise lihtsustamiseks, mõnikord kõigi kolme finantsaruande jaoks ühele lehele. Selle vormingu kasutamisel läheb aga nii palju teavet kaotsi, et see ei anna finantsanalüüsiks suurt võimalust. Lühendatud vormingu kasutamisel ei pruugi joonealuseid märkusi, mis tavaliselt kaasnevad finantsaruannete täieliku komplektiga, esitada.

Näiteks võib lühendatud kasumiaruandes esitada ühe tulude ja ühe kuluartikli kirje, samas kui kokkuvõtlik bilanss võib piirduda varade, kohustuste ja omakapitali kogusummaga.