Rahandus

Põhipalga määra määratlus

Põhipalga määr on töötajale makstav tavaline tunnipalk. Seda arvu kasutatakse ületunnitöö ja teatavate erisoodustuste arvutamise aluseks. Seega, kui põhipalga määra suurendatakse, põhjustab see tööandjale veel mitmeid hüvitiskulude kasvu. Põhipalka väljendatakse tavaliselt tunnihinnana, kuid selle võib määrata ka nädala, kuu, kvartali või aastamäärana.