Rahandus

Artiklid

Madalam soetusmaksumuse või neto realiseerimisväärtuse kontseptsioon tähendab, et varud tuleb esitada selle soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses madalamal. Neto realiseerimisväärtus on millegi eeldatav müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on lahutatud valmimise, müügi ja transpordiga seotud kulud. Seega, kui varud on raamatupidamisdokumentides esitatud summas, mis ületavad selle neto realiseerimisväärtust, tuleks see alla arvutada selle neto realiseerimisväärtuseni. Selleks krediteeritakse allahindluse summa varude kontole ja debiteeritakse languskahjum netorealiseeritava väärtuse kontol. Kahjum kajastub kasumiaruande real real müüdud kaupade soetusmaksumus.

Madalaima hinna või realiseerimisväärtuse reegel on seotud konservatiivsuse põhimõttega.