Rahandus

Intressikulude määratlus

Intressikulu on laenatud vahendite maksumus. See kajastatakse kasumiaruandes mittetegevuskuluna ja tuleneb sellistest laenukorraldustest nagu krediidiliinid, laenud ja võlakirjad. Tekkinud intressi summa väljendatakse tavaliselt protsendina põhiosa laekumata summast. Intressikulude valem on:

(Päevad, mille jooksul vahendeid laenati ÷ 365 päeva) x Intressimäär x Põhisumma = Intressikulu

Näiteks laenab ABC International 1. juunil pangast 1 000 000 dollarit ja maksab laenu tagasi 15. juulil. Laenu intressimäär on 8%. Juunikuu intressikulu arvutatakse järgmiselt:

(30 päeva ÷ 365 päeva) x 8% x 1 000 000 dollarit = 6575,34 dollarit

Juulikuu intressikulu arvutatakse järgmiselt:

(15 päeva ÷ 365 päeva) x 8% x 1 000 000 dollarit = 3287,67 dollarit

Laenuandja esitab laenusaajale tavaliselt arve tasumisele kuuluva intressi summa eest. Kui laenusaaja saab selle arve, on tavaline raamatupidamiskanne debiteerimine intressikuludelt ja krediit võlgnevustele. Kui laenuandjalt ei ole kuu lõpu seisuga veel arvet laekunud ja laenusaaja soovib oma raamatupidamise koheselt sulgeda, võib see kulude asemel koguneda intressikulude deebetiga ja krediidi tasumisele kuuluvate intressidega või kogunenud intressidega. Laenusaaja peaks selle päevikukirje seadma tagurduskirjeks, nii et kanne muutub järgmise arvestusperioodi alguses automaatselt vastupidiseks. Siis, kui laenuandja arve lõpuks saabub, saab laenusaaja selle fikseerida just arve juures märgitud viisil.

Kui laenuandja arvega kaetud periood ei ühti täpselt laenuvõtja arvestusperioodi kuupäevadega, peaks laenuvõtja kogunema intressikulude lisasumma, mida arve ei sisalda. Näiteks kui laenuandja arve lõpeb alles kuu 25. kuupäevaga, peaks laenusaaja koguma täiendavaid intressikulusid, mis on seotud tasumata võladega 26. kuupäevast kuni kuu viimase päevani.

Intressikulu on tavaliselt maksust maha arvatav kulu, mis muudab võla madalama kuluga rahastamisvormiks kui omakapital. Liigne võlg põhjustab aga ka ettevõtte ebaõnnestumise riski, kui laenuvõtja ei suuda oma võlakohustusi täita. Seega tasub heaperemehelikul juhtimismeeskonnal intressikulu olla mõõdukas summa seoses ettevõtte varabaasi ja teenimisvõimega.