Rahandus

Asjakohane väide

Asjakohane väide on igasugune väide, millel on mõistlik võimalus sisaldada väärkajastamist, mis põhjustaks kliendi finantsaruannete olulise väärkajastamise. Iseenesest on neil väidetel oluline tähendus selle kohta, kas konto on õigesti välja toodud. Seega ei ole kõik konkreetse konto saldoga seotud väited audiitori seisukohast alati asjakohased. Näiteks ei ole hindamise väide sularahakontoga tegelemisel asjakohane, välja arvatud juhtudel, kui tegemist on välisvaluutadega. Samal joonel on hindamine alati oluline ebatõenäoliselt laekuvate kontode allahindluse jaoks, kuid mitte ostjate vastu esitatud brutokonto jaoks.

Audiitor peaks välja töötama sisulised protseduurid kõigi asjakohaste väidete kohta, mis on seotud iga olulise tehinguklassi, kontojääkide ja avalikustatavate andmetega. See nõue põhineb asjaolul, et audiitori hinnang riskile on oma olemuselt hinnanguline ja seega ei pruugi see tuvastada kõiki olulise väärkajastamise riske.