Rahandus

Ülevaade kapitali eelarvestamisest

Kapitali eelarvestamine on kavandatud projektide analüüsimise ja järjestamise protsess, et teha kindlaks, millised projektid väärivad investeeringut. Tulemuseks on investeeritud fondide kõrge tootlus. On kolm üldist meetodit, kuidas otsustada, millised kavandatavad projektid tuleks järjestada teistest projektidest kõrgemale (eelistatavas järjestuses kahanevas järjekorras):

  1. Läbilaskevõime analüüs. Määrab investeeringu mõju kogu süsteemi läbilaskvusele.

  2. Diskonteeritud rahavoogude analüüs. Kasutab diskontomäära kavandatava projektiga seotud kõigi rahavoogude nüüdisväärtuse määramiseks. Kipub looma parandusi lokaliseeritult, mitte kogu süsteemile, ja kui rahavoogude prognoosid on valed, võivad tulemused olla valed.

  3. Tasuvuse analüüs. Arvutab, kui kiiresti saate oma investeeringu tagasi teenida; on pigem riski vähendamise kui investeeringutasuvuse mõõdupuu.

Need kapitali eelarvestamise otsused on esitatud järgmistes jaotistes.

Läbilaskevõime analüüs

Läbivusanalüüsi käigus on peamine kontseptsioon see, et kogu ettevõte toimib ühe süsteemina, mis teenib kasumit. Selle kontseptsiooni kohaselt käib kapitali eelarvestamine järgmise loogika ümber:

  1. Peaaegu kõik tootmissüsteemi kulud ei erine individuaalsest müügist; see tähendab, et peaaegu kõik kulud on tegevuskulud; seetõttu

  2. Peate maksimeerima terve tegevuskulude tasumiseks; ja

  3. Ainus viis läbilaskevõime suurendamiseks on pudelikaela toimingut läbiva läbilaskevõime maksimeerimine.

Sellest tulenevalt peaksite esmalt kaaluma neid kapitali eelarvestamise ettepanekuid, mis mõjutavad soodsalt pudelikaela toimingut läbivat läbilaskevõimet.

See ei tähenda, et kõik muud kapitali eelarvestamise ettepanekud lükatakse tagasi, kuna on palju võimalikke investeeringuid, mis võivad vähendada kulusid mujal ettevõttes ja mis on seetõttu väärt kaalumist. Läbilaskevõime on siiski olulisem kui kulude vähendamine, kuna läbilaskvusel pole teoreetilist ülempiiri, kusjuures kulusid saab vähendada vaid nulli. Arvestades läbilaskevõime suuremat lõplikku mõju kulude vähendamise asemel, ei ole kõik kitsaskohtadeta ettepanekud lihtsalt nii olulised.

Soodushinnaga rahavoogude analüüs

Mis tahes kapitaliinvesteering hõlmab selle eest tasumiseks esialgset sularaha väljavoolu, millele järgneb sularaha sissevoolu segu tulude kujul või olemasolevate rahavoogude vähenemine, mis on põhjustatud tehtud kulutustest. Saame selle teabe paigutada arvutustabelisse, et näidata kõiki eeldatavaid rahavoogusid kogu investeeringu kasuliku eluea jooksul, ja seejärel rakendada diskontomäära, mis vähendab rahavoogusid selleni, mis neid praegusel kuupäeval väärt oleks. Seda arvutust nimetatakse nüüdispuhasväärtuseks. Neto nüüdisväärtus on kapitalipakkumiste hindamise traditsiooniline lähenemisviis, kuna see põhineb ühel teguril - rahavoogudel -, mida saab kasutada kõigi ettevõtte kõikjalt saabuvate ettepanekute hindamiseks.

Näiteks plaanib ABC Company omandada vara, mis eeldab järgmise viie aasta jooksul positiivseid rahavoogusid. Selle kapitalikulu on 10%, mida ta kasutab projekti nüüdisväärtuse arvutamiseks diskontomäärana. Järgmises tabelis on esitatud arvutus: