Rahandus

Puhvervaru

Puhvervaru on üleliigne tooraine kogus, mida hoitakse käepärast, et kaitsta tootmisprotsessi viivat planeerimata varude puudust. Säilitatava puhvervaru kogus hõlmab täiendava varude maksumuse tasakaalustamist tootmise seisakute summaga, mida lisavarude olemasolu korral välditakse.

Mõiste viitab ka valitsuste tavadele osta ülemääraseid tooraineid ülemäärase pakkumise perioodidel ja müüa neid siis, kui tarnetase on ebatavaliselt madal. See hoiab toormehindu liiga madalal (kõrge pakkumise perioodil) või liiga kõrge (madala pakkumise perioodil). Põhiteooria on see, et selle tava tulemuseks on tootjatele stabiilsemad hinnakujundustingimused. Seda kontseptsiooni saab rakendada paljudele toodetele, sealhulgas õli, mais ja või.