Rahandus

Müük

Müük viitab ettevõtte poolt aruandeperioodil müüdud kaupade ja teenuste mahule. Rahalises summas kvantifitseerituna paigutatakse see kasumiaruande ülaossa, pärast mida lahutatakse kasumi või kahjumi saamiseks tegevus- ja muud kulud. See termin võib viidata ka ettevõtte müügiorganisatsioonile ja tegevustele, mida see rühm tegeleb klientide tellimuste tagamiseks.

Müüki nimetatakse organisatsiooni kasumiaruandes ka tuluks.