Rahandus

Ettevõtte jagunemine

Ettevõtte divisjon on ettevõtte eraldi tegevusüksus. Jaotised luuakse sageli toote-, turustus- või geograafiliste joonte järgi. Näiteks võib korporatsiooni korraldada tarbekaupade ja tööstusdivisjoniks. Teine näide on kodune ja rahvusvaheline jaotus. Iga jaotuse jaoks ei pea olema eraldi juriidilist isikut; seega võiks üks juriidiline isik sisaldada mitut ettevõtte divisjoni.