Rahandus

Vaba rahavoog

Vaba rahavoog on ettevõtte tegevusest aruandeperioodil tekkinud raha netomuutus, millest on lahutatud käibekapitali rahakulud, kapitalikulutused ja dividendid samal perioodil. See on tugev näitaja üksuse suutlikkusest jätkata äritegevust, kuna neid rahavooge on vaja tegevuse toetamiseks ja jooksvate kapitalikulude tasumiseks.

Kuidas arvutada vaba rahavoog

Vaba rahavoogude valem on:

Vaba rahavoog = Tegevuse rahavoog - Käibekapitali muutused - Kapitalikulud - Dividendid

Mittetulundusühingu vaba rahavoo arvutamine on mõnevõrra erinev, kuna mittetulundusühing ei väljasta dividende. Selles olukorras on muudetud valem järgmine:

Mittetulunduslik vaba rahavoog = Tegevuse rahavoog - Käibekapitali muutused - Kapitalikulud

Valemi "tegevuse rahavoog" komponent arvutatakse järgmiselt:

Tegevuse rahavoog = Puhaskasum + amortisatsioon + amortisatsioon

Vaba rahavoo tähtsus

Vaba rahavoogude mudel on oluline, kuna see näitab ettevõtte finantsseisundit ja eriti selle võimet investeerida uutesse ärivõimalustesse. Mudelit kasutavad investorid ka rahavoogude suuruse hindamiseks, mis võib neile dividendidena jaotamiseks saadaval olla. Siiski võib olla mitmesuguseid olukordi, kus ettevõte saab teatada positiivsest vabast rahavoogust ja mis on tingitud asjaoludest, mis pole tingimata seotud pikaajalise tervisliku olukorraga. Näiteks võivad positiivse vaba rahavoogu põhjustada:

  • Ettevõtte põhivara maha müümine

  • Kapitalikulude kärpimine või edasilükkamine

  • Võlgade tasumisega viivitamine

  • Nõuete laekumise kiirendamine kallite ennetähtaegsete allahindlustega

  • Dividendist loobumine

  • Peamiste hoolduskulude kärpimine

  • Turunduskulude vähendamine

  • Planeeritud palgatõusu piiramine

  • Suure ettemakse laekumine kliendilt

  • Põhivara müügi ja tagasirendi kokkulepete sõlmimine

Nendes näidetes on juhtkond astunud samme ettevõtte pikaajalise elujõulisuse vähendamiseks, et parandada selle lühiajalisi vabu rahavoogusid. Muud tegevused, näiteks saadaolevate arvete laekumise kiirendamine maksetingimuste muutmise kaudu või üleminek õigeaegsetele tootmissüsteemidele, võivad olla ärile kasulikud, vähendades siiski selle väljaminevaid rahavooge.

Vaba rahavoogu võib mõjutada ka ettevõtte kasvutempo. Kui ettevõte kasvab kiiresti, nõuab see märkimisväärset investeeringut võlgnevustesse ja varudesse, mis suurendab tema käibekapitali investeeringut ja vähendab seetõttu vaba rahavoogu. Ja vastupidi, kui ettevõte kahaneb, muudab see osa oma käibekapitalist tagasi rahaks, kuna nõuded makstakse välja ja varud likvideeritakse, mille tulemusel suureneb vaba rahavoog.

Täiendav kaalutlus on ettevõtte võime tütarettevõttelt sularaha tagasi kodumaale tuua. Kui tütarettevõte teenib tohutult sularaha, on ettevõtte emaettevõttel vähe vahet, kui tal ei ole sularahale juurdepääsu, kuna kehtiv valitsus kontrollib sularaha repatrieerimist rangelt.

Seega peaksite teadma ettevõtte üldist seisukorda ja strateegilist suunda, hinnates, kas selle vabad rahavood on kasulikud või mitte.