Rahandus

Ümmargune komistamine

Ümmargune komistamine toimub siis, kui üks ettevõte müüb vara müügi genereerimiseks teisele osapoolele ja ostab hiljem vara tagasi. Näiteks müüb kinnisvarafirma seotud korporatsioonidele 4 miljonit dollarit mitu korteriomandit ja ostab need aasta hiljem sama hinnaga tagasi. See loob müüki mitte ainult algsele müüjale, vaid ka seotud osapoolele, kui ta müüb korteriühistuid tagasi. Nendes kokkulepetes on ettevõtte kasumi muutus pikaajalises perspektiivis minimaalne.

Ümmargust komistamist kasutatakse ettevõtte müügitulude teatatud summa kunstlikuks suurendamiseks. Juhtkond võib arvata, et see tava on vajalik analüütikute ootuste rahuldamiseks müügi osas või müügi suurendamiseks, kui ettevõtet kavatsetakse müüa mitmekordse müügiga. Seda saab kasutada ka investorite meelitamiseks, uskudes, et ettevõtte müük on jõuline, nii et nad ostavad rohkem ettevõtte aktsiaid, tõstes seeläbi aktsiahinda.