Rahandus

Saagikus

Saagikus on investeeringu tasuvuse määr, mida tavaliselt väljendatakse protsendina algselt investeeritud summast. Investori tootlus on investori peamine mure koos investeeringuga seotud kahjuriskiga.

Saagikus on tavaliselt märgitud aastaarvuna. Seega, kui kolme kuu möödudes on 1000 dollari suuruse investeeringu tegelik tootlus 100 dollarit, loetakse selle aastakasv 40% tootluseks (tegelik 10% tootlus korrutatakse nelja kvartaliga).

Tootluse arvutamine peaks sisaldama realiseerimata kasumeid või kahjumeid investeeringutelt, mida investor jätkuvalt hoiab (näiteks võlakirjad või aktsiad); vastasel juhul põhineb tootlus ainult dividendidel või intressimaksetel ega kujuta endast täielikku ülevaadet investeeringutasuvusest.

Kui investeering tehakse fondi, arvutatakse tootlus fondi poolt saadud tuluna, millest lahutatakse fondi kulud, jagatuna investeeringuga.