Rahandus

Turu lisandväärtus

Turuväärtuse kontseptsioon tuletab erinevuse ettevõtte turuväärtuse ja sellesse investeeritud kapitali hinna vahel. Kui turuväärtus on väiksem kui investeeritud kapitali hind, tähendab see seda, et juhtkond ei ole investorite poolt talle kättesaadavaks tehtud omakapitaliga väärtuse loomisel head tööd teinud. Ja vastupidi, kui turuväärtus on suurem kui investeeritud kapitali hind, näitab see, et ettevõtte tegevus on hästi juhitud.

Turuväärtuse tuletamiseks toimige järgmiselt.

  1. Korrutage kõigi käibel olevate lihtaktsiate kogusumma nende turuhinnaga

  2. Korrutage kõigi käibel olevate eelisaktsiate kogusumma nende turuhinnaga

  3. Kombineerige need kogusummad

  4. Lahutage ettevõttesse investeeritud kapitali summa

Valem on:

(Käibel olevate lihtaktsiate arv x aktsia hind) + (käibel olevate eelisaktsiate arv x aktsia hind)

- Investeeritud kapitali bilansiline väärtus

Näitena valmistab Cud Farmsi investeerimissuhete ametnik ette pressiteadet, mis näitab turu lisandväärtuse kasvu pärast uue juhtmeeskonna palkamist. Analüüs põhineb järgmisel teabel: