Rahandus

Oluline puudus

Oluline puudus on finantsaruandlusega seotud sisekontrollide üks nõrkus või nõrkuste kombinatsioon, mis on vähem tõsine kui oluline kontrollipuudus ja on siiski piisav, et väärida majandusüksuse finantsaruandluse haldamise eest vastutajate kontrolli. Sellise puuduse olemasolu ei tähenda, et oleks esinenud olulist väärkajastamist, kuid see osutab sellise esinemise võimalusele tulevikus.