Rahandus

Bilansiväline kohustus

Bilansiväline kohustus on ettevõtte kohustus, mille raamatupidamise nõue ei ole raamatupidamise aruande põhiosas. Need kohustused ei ole tavaliselt kindlad kohustused, kuid need võivad vajada aruandva üksuse poolt tulevikus tasumist. Nende kohustuste näideteks on veel lahendamata garantiid ja kohtuasjad. Ehkki neid kohustusi ei pruugi bilansis kajastada, võib neid siiski kirjeldada avalikustamises, mis on lisatud finantsaruannete täielikule komplektile.

Mõnikord struktureerivad ettevõtted kohustusi nii, et neid ei kajastataks bilansis. Nii toimides saavad nad teatada finantsstruktuurist, mis näib olevat rahaliselt tervislikum ja likviidsem kui tegelikult.