Rahandus

Raamatupidamisüksus

Raamatupidamiskohustuslane on äri, mille kohta peetakse eraldi raamatupidamisdokumentide komplekti. Organisatsioon peaks tegelema selgelt määratletava majandustegevusega, kontrollima majanduslikke ressursse ja olema eraldatud oma ametnike, omanike ja töötajate isiklikest tehingutest. Raamatupidamiskohustuslaste näited on ettevõtted, seltsingud ja usaldusfondid.

Kui see on loodud, luuakse raamatupidamiskohustuslase jaoks kontoplaan ja arvestuspõhimõtted, mis on aluseks eraldi raamatupidamissüsteemile. Seejärel kajastatakse äritehingud pearaamatus, mis kajastab (majandus) üksuse käimasolevat tegevust. Nende kirjendamistoimingute tulemuseks on raamatupidamiskohustuslasele omased finantsaruanded.

Raamatupidamiskohustuslase mõistet kasutatakse varade omandiõiguse ja kohustuste kindlaksmääramiseks ning konkreetse majandustegevuse kogumi tasuvuse määramiseks.