Rahandus

Käibevara

Käibevarad on need lühiajalised varad, mida kasutatakse ettevõtte tegevuse toetamiseks. Enamikus organisatsioonides on põhiliseks käibevaraks raha, saadaolevad arved ja varud. Lühiajalisi varasid, mis on rohkem seotud finantseerimisega, näiteks turustatavate väärtpaberite ja müügiks hoitavate varadega, ei peeta käibevara osaks.

Muud tüüpi põhivarad on oma olemuselt pikaajalised ja hõlmavad tavaliselt ettevõtte jaoks palju suuremat investeeringut kui selle käibevara. See on eriti levinud tootmismahukates keskkondades, kus investeering põhivarasse võib oluliselt ületada investeeringuid käibevaradesse. See kehtib ka juhul, kui investeering intellektuaalomandisse või loodusvaradesse on ettevõtte väärtuse esmane allikas. Teenindusettevõttel võib siiski olla suurem osa varadest investeeritud käibevaradesse, kuna teistesse varadesse investeerimiseks võib olla vähe vajadust.