Rahandus

Nimetatud kapital

Nimetatud kapital on kõigi käibel olevate aktsiate nimiväärtus kokku. Ettevõte peab säilitama kindlaksmääratud kapitali; seda ei saa aktsionäridele dividendidena välja maksta. Selle nõude minimeerimiseks võtavad ettevõtted tavaliselt aktsiate jaoks ette 0,01 dollari suuruse väärtuse. Paljud riigid lubavad, et korporatsioonidel ei oleks nende aktsiatel märgitud väärtust.

Sarnased tingimused

Nimetatud kapitali tuntakse ka nimiväärtusena.