Rahandus

Omakapitali tagatis

Omakapitali väärtpaber on finantsinstrument, mis tähistab ettevõtte osalust ettevõttes. Instrument annab selle omanikule ka õiguse osale emiteeriva organisatsiooni sissetulekust. Tüüpiline omakapital on väärtpaber, mis annab selle omanikule likvideerimise korral ka õiguse emiteeriva üksuse jääkväärtuse osale. Eelistatud aktsia on vähem levinud aktsia, mis võib selle omanikule anda ka perioodilisi dividende koos muude õigustega, mis annavad talle prioriteetsed huvid aktsiate omanike ees.

Variatsioon aktsiakapitali kontseptsioonis on aktsiaoptsioon ja order; mõlemad instrumendid annavad nende omanikele õiguse, kuid mitte kohustuse omandada ettevõtte aktsiaid kindla hinnaga ja ettemääratud aja jooksul.

Omakapitaliväärtpaberid annavad nende omanikele ka erineva hääleõiguse teatud küsimustes, näiteks juhatuse nimetamine, mis seejärel tegutseb aktsionäride nimel. Piisavalt suur omandiväärtpaberite omandiõigus annab omanikule õiguse ettevõtte üle hääletada.

Sõltuvalt aktsiasertifikaadi näol või tagaküljel märgitud piirangutest võib olla võimalik aktsiaid müüa kolmandale isikule.

Ainult ettevõtted emiteerivad omakapitali väärtpabereid. Neid ei väljasta mittetulundusühingud, seltsingud ega füüsilisest isikust ettevõtjad.