Rahandus

Kogunenud puudujääk

Kogunenud puudujääk on negatiivne jaotamata kasumi saldo. See puudujääk tekib siis, kui ettevõtte kogetud kahjumite ja makstud dividendide kumulatiivne summa ületab ettevõtte kasumi kumulatiivse summa. Kogunenud puudujääk annab märku, et (majandus) üksus ei ole rahaliselt stabiilne, kuna see vajab täiendavat rahastamist. See ei pruugi aga olla idufirma puhul, kus enne müügi algust on oodata olulisi esialgseid kahjumeid.

Näiteks teenib organisatsioon 100 000 dollarit kasumit, maksab dividende 25 000 dollarit ja kannab siis 150 000 dollarit kahjumit. Selle kogunenud puudujääk arvutatakse järgmiselt:

100 000 dollarit kasumit - 25 000 dollarit dividende - 150 000 dollarit = 75 000 dollarit kogunenud puudujääki