Rahandus

Tasutavad kommunaalteenused

Maksmisele kuuluvad kommunaalkulud on summa, mis on tarnijatele võlgu elektri, gaasi, Interneti-ühenduse, telefonide ja vee eest. Seda kohustust peetakse lühiajaliseks kohustuseks, kuna võlgnetavad summad makstakse tavaliselt alla ühe aasta. Kommunaalkulude kontot kasutatakse juhul, kui organisatsioon soovib seda tüüpi kohustusi eraldi kindlaks teha. Ta võib valida kommunaalmaksete arvele kandmise oma arvelduskontol, mis sisaldab kõiki võlgnevusi.

Kommunaalkulud ei ole samad kui makstavad kommunaalkulud. Kulutused on aasta-aastalt või periooditi seotud kommunaalkulud, makstav on aga vaid kommunaalmaksete tasumata summa. Seega on kommunaalkulud tavaliselt palju suuremad kui kommunaalteenuste tasumisele kuuluv saldo.