Rahandus

Ülekantud üldkulud

Üle kulutatud üldkulud tekivad siis, kui toodetud üksustele määratud tehase üldkulude kogusumma moodustab rohkem üldkulusid, kui perioodil tegelikult tekkis. See juhtub tavaliselt siis, kui ettevõte kasutab standardset pikaajalist üldkulumäära, mis põhineb hinnangul ettevõttele tõenäoliselt tekkiva tehase üldkulude keskmise summa ja toodetud ühikute keskmise arvu kohta. Mõnel perioodil on toodetud ühikute arv oodatust suurem või tegelikud tehase üldkulud oodatust väiksemad. Nendes olukordades põhjustab tavalise üldkulumäära kasutamine ülekulu.

Pikas perspektiivis peaks standardse üldkulumäära kasutamine mõne kuu jooksul põhjustama üldkulude ülemäärast kasutamist ja mõned kuud, mil seda ei rakendata. Keskmiselt peaks rakendatud üldkulude summa siiski ligikaudu vastama tegelikule üldkulule.