Rahandus

Omakapitali intress

Omakapital on ettevõtte aktsionäri omandiosa. Näiteks 15% omakapitali omamine ettevõttes tähendab, et aktsionär omab 15% ärist. Omakapitali osalus ei tähenda tingimata, et aktsionäril on õigus proportsionaalsele osale investeerimisobjekti teenitud tulust. Ainult siis, kui ettevõttel on positiivne rahavoog, saab ta aktsionäridele dividende välja anda. Kui aga ettevõte lõpuks maha müüakse või likvideeritakse, makstakse aktsionärile tema proportsionaalne osa järelejäänud intressidest, mis jäävad alles pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist.

51% või suurem omakapitali osalus annab aktsionäridele hääleõiguse investeerimisobjekti üle; vastasel juhul loetakse aktsionäril vähemusosalus.