Rahandus

Turunduskulud

Turunduskulud koosnevad nendest kuludest, mis tekivad organisatsiooni kaupade ja teenuste esitlemisel potentsiaalsetele klientidele. Turunduskuludeks liigitatavate kulude näited on:

  • Reklaam

  • Agentuuritasud

  • Kliendiuuringud

  • Reklaami ja muude tutvustuste arendamine

  • Kingitused klientidele

  • Veebireklaam

  • Trükitud materjalid ja väljapanekud

  • Sotsiaalmeedia jälgimine ja osalemine

  • Sponsorlus

Enamik turunduskulusid arvestatakse tekkinud perioodil kulude katteks, kuigi mõningaid trükiseid ja reklaamikulusid võib käsitleda ettemakstud kuludena.