Rahandus

Nominaalväärtus

Nominaalväärtus on väärtpaberi nimiväärtus. See summa trükitakse turvasertifikaadi esiküljele. Näiteks 0,01 dollari nimiväärtusega aktsia nimiväärtus on 0,01 dollarit. Võlakirja üldine nominaalväärtus on 1000 dollarit, mis on ka summa, mille emitent maksab võlakirja tähtaja saabumisel võlakirjaomanikele. Kõrgemad nimiväärtused on tavaliselt seotud valitsusüksuste võlakirjapakkumistega. Aktsia nimiväärtus on tavaliselt oluliselt väiksem kui summa, mida investor võib oodata aktsia omamisest.

Nominaalväärtus erineb turuväärtusest, kuna väärtpaberi turuväärtus varieerub vastavalt pakkumisele ja nõudlusele. Turuväärtus on tavaliselt palju suurem kui aktsia nimiväärtus, samas kui see võib olla kõrgem või madalam kui võlakirja nimiväärtus, sõltuvalt turu intressimääradest.