Rahandus

Kas akumuleeritud kulum on vara või kohustus?

Akumuleeritud kulum on kõigi põhivara seni kajastatud amortisatsioonikulude kogusumma. Sellisena loetakse seda varavastaseks kontoks, mis tähendab, et see sisaldab negatiivset saldot, mis on ette nähtud tasaarvestamiseks varakontoga, millega see on seotud, mille tulemuseks on bilansiline puhasväärtus. Akumuleeritud kulum klassifitseeritakse tavapäraste varade ja kohustuste kontodest eraldi järgmistel põhjustel:

  • See ei ole vara, kuna kontole salvestatud saldod ei tähenda midagi, mis tooks majandusüksusele mitme aruandeperioodi jooksul majanduslikku väärtust. Aktsepteeritud amortisatsioon kajastab varem tarbitud majandusliku väärtuse summat.

  • See ei ole kohustus, kuna kontole salvestatud saldod ei tähenda kohustust maksta kolmandale isikule. Selle asemel kasutatakse akumuleeritud kulumit täielikult sisemise arvestuse pidamise eesmärgil ega tähenda mingil viisil maksekohustust.

Kui peate valima akumuleeritud kulumi klassifitseerimise varaks või kohustuseks, tuleks seda käsitleda varana lihtsalt seetõttu, et seal kajastatakse kontot bilansis. Kui see liigitataks kohustuseks, tekitaks see vale mulje, nagu oleks ettevõttel vastutus kolmanda isiku ees.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found