Rahandus

Soodne ostuvõimalus

Soodusostuvõimalus on rendilepingu klausel, mis võimaldab rentnikul osta renditud vara rendilepingu lõppkuupäeva seisuga oluliselt alla selle õiglase turuväärtuse. Selle võimaluse olemasolul on rentnik kohustatud rendilepingut käsitlema tavaliselt kapitalirendina, kus rentnik kajastab renditud vara oma bilansis.