Rahandus

Külgmine ühinemine

Külgmine ühinemine on ühinemine teise umbes sama suure ettevõttega. Ettevõtted sõlmivad külgmised ühinemised järgmistel põhjustel.

  • Arveldamise eelised. Ühendatud ettevõte on nüüd võimeline kvalifitseeruma pakkumistele suurematele potentsiaalsetele klientidele.

  • Kulude vähendamine. Ettevõtete ühendamine loob võimaluse üleliigsete üldkulude kõrvaldamiseks.

  • Ekspertiisid. Ühendatud ettevõtetes on nüüd rohkem personali, mis annab neile rohkem koondteadmisi kui varem.

Külgmise ühinemise lõpuleviimist võivad segada mitmed probleemid, sealhulgas järgmised:

  • Kontroll. Kuna kaks ühinevat üksust on eakaaslased, pole selgeid märke selle kohta, kes ettevõtet kontrollivad.

  • Firma nimi. Kuna ettevõtted on umbes sama suured, pole ühtegi domineerivat üksust, kes sunniks oma ettevõtte nime kasutama. Selle asemel võitlevad kaks osapoolt suurema tõenäosusega kasutatava nime pärast.

  • Asukoht. Jällegi, kuna ettevõtted on umbes sama suured, võib olla keeruline pidada läbirääkimisi ühendatava üksuse asukohas.